Stichting Dorpsnetwerk Leersum

Het bestuur van deze stichting, opgericht in januari 2021, bestaat uit inwoners van Leersum:

Het beleid van de stichting is om de inwoners van Leersum met elkaar in contact te brengen, begeleiden en ondersteunen, bij de door bewoners op zich te nemen en genomen initiatieven.

Dit resulteert in de volgende doelstellingen: Alle deelnemers van de stichting houden voeling met de bewoners van Leersum. Op deze manier horen we direct welke zaken er spelen en of de stichting in actie moet komen. Dan wordt er gezocht naar personen of instellingen die deze actie op zich kunnen nemen en uitvoeren. Voor de financiën die daarbij nodig zijn , wordt er naar geldverstrekkers gezocht.

De leden van de stichting krijgen geen vergoeding voor deze activiteiten. De stichting is niet  btw-plichtig en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 82138486.

Beleidsplan op hoofdlijnen:

Leersumers actief mee laten doen in hun dorp, te informeren over wat er te doen is en het faciliteren van initiatieven in Leersum.

Activiteiten kalender:

De stichting dorpsnetwerk Leersum, vergadert één keer per 6 weken. Deze vergaderingen vinden plaats in de Binder, Hoflaan 29, Leersum. Daar worden alle lopende vragen voor een activiteit in Leersum besproken. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt door de secretaris. Deze verslagen zijn op te vragen via deze secretaris.

RSIN nummer:  dit nummer is :      8623.50.803t