Uitkomsten inwonersbijeenkomst 

Op vrijdag 25 maart jl. hebben wij alle inwoners van Leersum uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Binder.

Die avond waren er ±75 inwoners aanwezig. Voor de eerste keer dat wij alle inwoners hebben uitgenodigd, en op een korte termijn, is dit welzeker een goed begin.

In verband met het beleid van de gemeente ten aanzien van de toekomstvisie van de Utrechtse Heuvelrug, hadden wij een 19-tal stellingen gemaakt en die aan

de aanwezige voorgelegd. Wij hebben hen gevraagd hierover na te denken en hun mening te geven. De resultaten van deze meningen zijn in onderstaand document

verwerkt.